Webboard

WebboardBahiaThailand Webboard ‹‹ สมัครงานค่ะ

สมัครงานค่ะ‏

By : ตรีทิพยนิภา » 19 Apr 2017 06:41 am

สนใจสมัครงานค่ะ อยากทำงานบนเรือสำราญ สนใจมากๆค่ะ อยากพัฒนาภาษาอังกฤษ อยากมีประสบการณ์ดีๆ ประสบการณ์ใหม่ๆค่ะ

ตรีทิพยนิภา
 
Post : 1