Webboard

WebboardBahiaThailand Webboard ‹‹ อยากทำงานบนเรือสำราญ

อยากทำงานบนเรือสำราญ‏

By : Viruch » 08 Oct 2016 13:04 pm

มีรับตำแหน่งช่างไฟฟ้าประจำเรือมั้ยครับ ปัจจุบันผมทำงานช่างอากาศยานในตำแหน่งช่างไฟฟ้าเครื่องบินอยากทำงานในเรือสำราญครับ

Viruch
 
Post : 1
# 0001

Re: อยากทำงานบนเรือสำราญ‏

By : winey » 01 Nov 2016 14:59 pm

ตอนนี้ยังไม่มีตำแหน่งว่างคะ ถ้าสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่ 02 259 2414

winey
 
Post : 4
 

1