Webboard

WebboardBahiaThailand Webboard ‹‹ need job

need job‏

By : pinrat » 28 Aug 2016 11:31 am

อยากทำงาน เรือสำราญ เนื่องจากผ่าน งานร้านอาหารมาเกือน 10 ปี อยากลองงานใหม่ๆ ตอนนี้ทำเป็นผู้จัดการ เขต อยาก สองประสบการณ์การอยู่เมืองนอกคะ

pinrat
 
Post : 1